— invitation for Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2008